• Home
 • Przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych (IOD)/Data Protection Officer (DPO)

Przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych (IOD)/Data Protection Officer (DPO)

Zakres usługi:

 • wykonywanie zadań wynikających z RODO*
 • zapewnienie przestrzegania zasad określonych w przepisach o ochronie danych osobowych
 • aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych
 • nadzór merytoryczny nad prowadzeniem ewidencji wydanych upoważnień i oświadczeń
 • analiza umów w zakresie usług zewnętrznych związanych z powierzaniem danych osobowych
 • nadzór i kontrola Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
 • szkolenia z zakresu ochrony danych (w tym online)
 • roczna analiza i ocena stanu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych i opracowanie sprawozdania
 • audyt bezpieczeństwa informacji (PN ISO/IEC 27001)
 • opracowania porad i opinii prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z PUODO
 • koordynacja działań w sytuacjach podejrzenia naruszeniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • zapewnienie kompleksowej informacji i bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych (dyżur, dyżur telefoniczny)
 • inne.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Wyceń usługę

contact@safsec.eu, +48 602 384 179

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close