Audyt SZBI

Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001

Zakres audytu:

 1. Przegląd obowiązujących w Organizacji procedur w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem sposobu opracowywania i ustanawiania, wdrażania i eksploatacji, monitoringu i przeglądów oraz utrzymania i doskonalenia zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
 2. Audyt ma na celu weryfikację poziomu spełnienia wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2014 przez Zamawiającego, w tym ocenę skuteczności zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i prawnych stosowanych przez Zamawiającego, w obszarach określonych załącznikiem A do w/w normy tj.:
  • Polityka bezpieczeństwa informacji;
  • Organizacja bezpieczeństwa informacji;
  • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
  • Zarządzanie aktywami;
  • Kontrola dostępu;
  • Kryptografia;
  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
  • Bezpieczna eksploatacja;
  • Bezpieczeństwo komunikacji;
  • Pozyskiwanie, rozwój i utrzymywanie systemów;
  • Relacje z dostawcami;
  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
  • Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania;
  • Zgodność.

Wyceń Audyt

contact@safsec.eu, +48 602 384 179

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close