Analiza ryzyka

Zakres usług

  • opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem
  • wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem
  • wsparcie w pierwszej interakcji procesu zarządzania ryzykiem
  • wsparcie w opracowaniu planów postępowania z ryzykami nieakceptowalnymi
  • wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania ryzykiem
  • dedykowane szkolenia z zarządzania ryzykiem ( ISO 31000)
  • przegląd rejestru ryzyka
  • optymalizacja modelu zarządzania ryzykiem
  • warsztaty dla pracowników z identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka

Wyceń usługę

contact@safsec.eu, +48 602 384 179

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close